Ontwerp bedrijfsverzamelgebouw
Houten

Alle units zijn door de doorgangen en verspringende gevels voorzien van een eigen buitenruimte die door de inrichting ervan het pand een groene en vriendelijke uitstraling geeft.

Ontwerp bedrijfsverzamelgebouw Houten

Op voorzieningengebied De Kruisboog (naast het ook door mij ontworpen hospice Kromme Rijnstreek) is een nieuw bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd voor de wat kleinere (startende) bedrijven die sport of zorg gerelateerd zijn.

Hiervoor heb ik een gebouw ontworpen dat uitgaat van een grid van steeds 5×5 meter. Dit maakt een logische verdeling van units mogelijk. De vorm van het kavel, echter, zorgt ervoor dat ruimten in het midden geen daglicht zouden krijgen en ook lastig te ontsluiten zijn. Daarom is er een doorgang/ corridor gemaakt door het gebouw heen. Op de verdieping is dit ook gedaan, maar dan 90 graden gedraaid. in het midden ontmoeten deze twee doorgangen elkaar en ontstaat een vide. Op deze plek zijn de stijgpunten gesitueerd.

Alle units zijn door de doorgangen en verspringende gevels voorzien van een eigen buitenruimte die door de inrichting ervan het pand een groene en vriendelijke uitstraling geeft. Het afwerkingsniveau zal vanwege de locatie en de beoogde kopers hoogwaardig zijn