Nieuwbouw brandweerpost
Bunnik

Vanwege de utilitaire functie van dit gebouw, heb ik gekozen voor industriële materialen (staal en glas).

Nieuwbouw brandweerpost Bunnik

Omdat de oude brandweerpost in Bunnik dusdanig verouderd was, is hier gekozen voor een volledige nieuwe post. Daarbij moest het bebouwingsvlak wel precies even groot als bij de oude situatie. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan schrijven hier bebouwing voor van 1 laag met een kap. Materialen moeten metselwerk en een pannendak zijn. Een logische omschrijving voor de overwegend woningen die langs deze weg staan, maar voor een brandweerpost wat minder voor de hand liggend.

Vanwege de utilitaire functie van dit gebouw, heb ik gekozen voor industriële materialen (staal en glas). Door de kap vorm te geven als een gekantelde rechthoek, wordt weliswaar een kap vorm verkregen, maar oogt dit niet als een traditioneel puntdak.

Ontworpen in dienst van Architektenbureau Huub van der Zee