Verbouw brandweerpost
Werkhoven

Het kantoor moet in directe verbinding staan met de instructieruimte, daarvoor is een brug toegevoegd die over de blusvoertuigen van de ene beuk naar de andere reikt.

Verbouw brandweerpost in Werkhoven

De bestaande brandweerpost in Werkhoven was toe aan een opknapbeurt. Hierbij zou dan tevens gezorgd worden voor een diepere stallingsruimte waardoor de aanhangwagen voor de rieten dak bestrijding achter de bluswagen gestald kan worden. De instructieruimte was al op hoog niveau afgewerkt door het brandweerkorps zelf, maar daar heb ik een raam ten behoeve van zicht op de stallingsruimte aan toe gevoegd.

De opbouw van de oude brandweerpost was heel helder. Een stallingsruimte in het midden, met aan beide zijden de beuken met aan de ene zijde de instructieruimte, en aan de andere zijde de kleedruimten en het kantoor van de postcommandant. Omdat het kantoor eigenlijk in directe verbinding moet staan met de instructieruimte, is er een brug toegevoegd die over de blusvoertuigen van de ene beuk naar de andere reikt.

Ontworpen in dienst van Architektenbureau Huub van der Zee