Nieuwbouw
Sporthal The Dome Houten

Een sportcomplex voor verschillende verenigingen en tevens in gebruik door scholen.

Nieuwbouw Sporthal The Dome Houten

Al vanaf 2006 was ik samen met initiatiefnemer Dick Jacobs op zoek naar een locatie in Houten voor een nieuwe sporthal voor met name de plaatselijke handbalvereniging. Dick en ik kennen elkaar ook van het handballen en wilden graag het tekort aan goede trainings- en wedstrijdfaciliteiten oplossen met een nieuwe hal. Uiteindelijk bleek voorzieningenterrein de Kruisboog een goede locatie voor de hal te zijn.

Inmiddels zou het niet alleen maar een hal worden voor Handbal Houten, maar biedt het nu, middels een grote dojo, ruimte aan de judovereniging. Op de begane grond is een ruimte gemaakt voor “Your Personal Trainer” en wordt de zaal overdag gebruikt ten behoeve van het bewegingsonderwijs van de naastgelegen middelbare school “Houtens”.

Ontworpen in dienst van Architektenbureau Huub van der Zee